Youth initiative for human rights

Inicijativa mladih za ljudska prava potpisnica antirasističkog Manifesta

Predstavnici/ce Inicijative mladih za ljudska prava (Inicijativa), mreže nevladinih organizacija iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Kosova i Srbije potpisali su Manifest Europskog aktivističkog antirasističkog pokreta (European Grasroots Antiracist Movement) 2. studenog 2010. godine u Parizu, na konferenciji koju organizira francuska organizacija “SOS rasizam” (“SOS Racisme”).

Tijekom skupa koji će trajati do 5. studenog bit će predstavljen plan aktivnosti Europskog aktivističkog antirasističkog pokreta u narednom periodu, u cilju objedinjavanja antirasističkih i antidiskriminacijskih aktivnosti širom Europe. Pored predstavnika Inicijative, Manifest je potpisalo više od 30 nevladinih organizacija iz 25 evropskih zemalja, koje trenutno čine ovaj pokret.

U prilogu je tekst Manifesta:

Za europsko antirasističko civilno društvo!

Naša ocjena je jasna: dok se rasizam i antisemitizam nastavljaju širiti Europom, društveni i politički otpor su za sada ograničeni i bespomoćni u zaustavljanju ove pošasti.

Nedavni izbori u Švedskoj, Mađarskoj i Bugarskoj, kao i sporazum o koalicijskoj vladi u Nizozemskoj, potvrđuju ovaj trend: politički rasizam raste i dobija izborne bitke širom Europe.

Potaknute ekonomskom krizom i društvenim nemirima, i posebno rastom tenzija u pogledu nacionalnog identiteta koje potresaju naš kontinent, rasističke stranke provlače svoje tradicionalne ideje u središte javnih debata i na agende vlada.

Njihov narastajući izborni i ideološki utjecaji olakšani su brzinom svjetlosti kojom, poput neke zastrašujuće igre domina, europsko javno mnijenje prisvaja ove gnjusne argumente, slijedeći primjer nedavnih diskusija u kojima su Romi označeni kao opasna populacija.

Kretanje ovih ideja može se objasniti i transnacionalnim vezama koje postoje među rasističkim pokretima i odsustvom intelektualnih, političkih i ideoloških koncepata neophodnih za suprotstavljanje ovim rasističkim govorima. Do ovog odsustva uglavnom dolazi uslijed teškoća koje mnoge europske zemlje imaju prilikom suočavanja sa vlastitom prošlošću: holokaust, talijanski fašizam, kolonijalizam u slučaju postkolonijalnih zemalja, totalitarizam u istočnoj Europi – lista se nastavlja.

Stoga ne iznenađuje što su popularne i političke reakcije suviše slabe da na odgovarajući način osude siječanjske progone protiv crnačkog stanovništva u Rozarnu u južnoj Italiji, stigmatizaciju Roma u Francuskoj, njihova prisilna iseljenja u Bugarskoj, Grčkoj, Srbiji i Rumunjskoj i njihova ubojstva u Mađarskoj, mržnjom ispunjene antimuslimanske komentare koji su česti u Nemačkoj, Danskoj i zapadnoj Europi i rasnu diskriminaciju s kojom se mnogi europski građani svakodnevno suočavaju.

U svijetlu ove uznemirujuće spoznaje, mi se odlučno protivimo političkim snagama koje koriste ova pitanja za izgradnju svog diskursa koji potiče na mržnju.
Mi ne prihvaćamo da Muslimani budu predstavljani kao teroristi i kao pretnja identitetu, da Romi budu izbacivani, da Židove tuku i da oni stoga osjećaju da se moraju kriti, da životi crnačkog stanovništva budu ugroženi.

Situacija je toliko hitna da moramo odmah izgraditi antirasističko europsko civilno društvo, kako bismo održali europski san živim van državnih granica.

Naš europski san je da živimo na kontinentu gdje pojedinac ima slobodu definirati vlastitu sudbinu, nesputan svojim obiteljskim porijeklom ili svojom pripadnošću nekoj zajednici. Naš europski san je da izgradimo otvorena i inkluzivna društva, gdje jednakost među građanima postoji na papiru i u praksi.

Kako bismo udahnuli život ovom snu, želimo da se naš glas čuje, glas desetina tisuća aktivista širom Europe koji svakodnevno rade na borbi protiv rasizma i antisemitizma, glas žrtava koje su suviše često ostavljene bez sredstava ili utjecaja kojim bi osigurali da njihova prava budu poštovana.

Pokazat ćemo svoju solidarnost na djelu organiziranjem aktivističkih kampanja usmjerenih na konkretne promjene u našim zemljama. Posebno smo fokusirani na borbu protiv rasne diskriminacije na radnom mjestu, mjestu stanovanja, u slobodno vrijeme, itd.

U periodima krize, na djelu je veliko iskušenje da se nađu i napadnu žrtveni janjci. Međutim, vrsta širenja mržnje potaknuta osjećajem beznađa može samo voditi ka nasilnom i destruktivnom kraju naših vrijednosti i naših društava.
Nećemo dopustiti da mržnja slobodno kruži Europom, a da joj se ne suprotstavimo odlučno.

Zadatak građenja Europe u kojoj nema mjesta rasizmu i antisemitizmu je ogroman izazov, ali na svojoj strani imamo pravdu i snagu da osiguramo da ovaj ideal trijumfira.

Potpisnice/ci:

Abdoelhafiezkhan Dionne, predsednica, King Movement Foundation / Hi5, Holandija
Abtan Benjamin, generalni sekretar, European Grassroots Antiracist Movement
Bihariova Irena, predsedavajuća, Ludia proti rasizmu, Slovačka
Brands Kehris Ilze, direktorka, Latvian Center for Human Rights, Letonija
Dabić Tea, programska koordinatorka, Inicijativa mladih za ljudska prava Hrvatska
Denes Balazs, izvršni direktor, TASZ - Hungarian Civil Liberties Union, Mađarska
Gjoshi Raba, izvršna direktorka, Inicijativa mladih za ljudska prava Kosovo
Haruoja Merle, članica odbora, Estonian Institute for Human Rights, Estonija
Jereghi Vanu, izvršni direktor Moldovan Institute for Human Rights, Moldavija
Kanev Krassimir, predsedavajući, Bulgarian Helsinki Committee, Bugarska
Kornak Marcin, direktor, Never Again !, Poljska
Kouros Kristiina, generalni sekretar, Finnish League for Human Rights, Finska
Kovalenko Julia, pravnica, Legal Information Centre for Human Rights - LICHR, Estonija
Mašić Alma, direktorka, Inicijativa mladih za ljudska prava Bosna i Hercegovina
Matache Margareta, izvršna direktorka, Romani Criss, Rumunija
Mićić Maja, direktorka, Inicijativa mladih za ljudska prava Srbija
Moawia Ahmet, koordinator, Greek Forum of Migrants, Grčka
Muhi Erika, direktorka, NEKI, Mađarska
Nielsen Anne, predsedavajuća, SOS mod Racisme, Danska
N'Siala Kiese Patrick, član odbora, Kif kif, Belgija
Osman Sherifay Mariam, predsedavajuća, Center Against Racism, Švedska
Paridad Vida, pravna savetnica, Swedish Anti-Discrimination Bureaux, Švedska
Partapuoli Kari Helene, direktorka, Norwegian Center Against Racism, Norveška
Philipps Bruno, predsednik, Karawanserei ev Dresden, Nemačka
Primdahl Troels, rukovodilac projekta, NoNAR - Nordic Network Against Racism, Danska
Raonić Boris, direktor, Inicijativa mladih za ljudska prava Crna Gora
Sawicka Paula, predsednica, Open Republic Association, Poljska
Scalzo Angela, predsednica, SOS Razzismo, Italija
Schindlauer Dieter, predsedavajući, ZARA, Austrija
Skenderi Antuen, direktorka političkih i spoljnih poslova, Mjaft, Albanija
Sonderegger Philipp, izvršni direktor, SOS Mitmensch, Austrija
Sopo Dominique, predsednik, SOS Racisme, Francuska